دو عکسهای خارجی سکسی رقیب با استراپون

Views: 4227
نمایش تئاتر که دو نفر در آن اجرا می کنند یکی از آنها باید برنده شود. وقتی حرف اول را زد ، تماشاگران از خواب رفتند و زن دوم با حرکتی کاملاً پیچیده روبرو شد - او یک میکروفون را بین پاهای خود لمس کرد ، بنابراین همه در جمع حاضر شدند و ایستادند و تشویق کردند. البته این جایزه به عکسهای خارجی سکسی فیلی رسید. اما رقیب او سکوت نکرد و تصمیم گرفت با بردن برنده یک استرپ به Juicy Yoni ، شدت خود را کاهش دهد.